JU GIMNAZIJA "VASO PELAGIĆ" BRČKO DISTRIKT BIH

POVIJEST/HISTORIJA | SLIKE ŠKOLE | N.P.P. |PIŠITE NAM |
RADNI KALENDAR | O UPISU | O EKSKURZIJI | O PROFESORIMA | subglobal5 link |
SLIKE | GDJE SE NALAZIMO | LINKOVI |
RADNI DAN | DEMOKRATIJA TAKMIČENJE | OLIMPIJADA
predstave “Šesto čulo“| Takmičenje | Rad debatnog kluba| СТАЗАМА РАЗЛИКА ДО СЛИЧНОСТИ| UČENIK GENERACIJE 2010/2011.| DEBATA |„My Homeland – Your Homeland“|
SAVJETI | FORUM | TEKSTOVI | PITANJA ZA SOCIJALNU RADNICU |

ОБАВЈЕШТЕЊА - OBAVJEŠTENJA

 
N.P.P IZBORNO OBAVEZNOG PREDMETA
ETIKA
PRAVOSLAVNA
ISLAMSKA
KATOLIČKA
       
       
       
 

P О S L О V N I K
О RАDU VIЈЕĆА RОDITЕLJА ЈU GIMNАZIЈЕ "VАSО PЕLАGIĆ" BRČKО

bos hr srb
 
 
 
 
 

TERMIN ODRŽAVANJA INFORMACIJA ZA RODITELJE/

ТЕРМИН ОДРЖАВАЊА ИНФОРМАЦИЈА ЗА РОДИТЕЉЕ

 

RAZRED I ODJELJENJE/ODJEL/

РАЗРЕД И ОДЈЕЉЕЊЕ

ODJELJENSKI STARJEŠINA/RAZREDNIK

ОДЈЕЉЕЊСКИ СТАРЈЕШИНА

DAN I SAT INFORMACIJA ZA RODITELJE

ДАН И ЧАС ИНФОРМАЦИЈА ЗА РОДИТЕЉЕ

BROJ UČIONICE

БРOJ УЧИOНИЦE

I-1

ALMEDINA AVDIĆ/ АЛМЕДИНА АВДИЋ

PONEDJELJAK- ПOНEДJEЉAК / 9 45 – 10 30

17/X

I-2

NADA ŽIVAK/ НАДА ЖИВАК

PETAK- ПEТAК / 9 45 - 10 30

17/X

I-3

ADMIR MAHMUTOVIĆ/ АДМИР МАХМУТОВИЋ

SRIJEDA-СРИJEДA / 14 00 – 14 45

25/IX

I-4

AMELA MUMINOVIĆ/ АМЕЛА МУМИНОВИЋ

SRIJEDA-СРИJEДA / 10 30 – 11 20

27/IX

I-5

ANELA BORIŠEV/ АНЕЛА БОРИШЕВ

ČETVRTAK-ЧEТВРТAК / 10 30 – 11 20

26/IX

I-6

MILENA VESELIĆ/ МИЛЕНА ВЕСЕЛИЋ

PETAK- ПEТAК / 9 45 - 10 30

2/IX

II-1

SANELA FEJZIĆ/ САНЕЛА ФЕЈЗИЋ

ČETVRTAK-ЧEТВРТAК / 13 05 – 13 50 ; 16 00 - 16 45

25/IX

II-2

SEAD JAHIĆ/ СЕАД ЈАХИЋ

UTORAK-УТOРAК / 10 30 – 11 15

3/X

II-3

RADOSLAV MARKOVIĆ/ РАДОСЛАВ МАРКОВИЋ

PETAK- ПEТAК / 8 35 – 9 25

3/X

II-4

MIRJANA KARANOVIĆ /МИРЈАНА КАРАНОВИЋ

SRIJEDA-СРИJEДA / 9 30

PONEDJELJAK-ПOНEДJEЉAК / 17 00

22/X

II-5

DŽEVAD TRUMIĆ/ ЏЕВАД ТРУМИЋ

PONEDJELJAK-ПOНEДJEЉAК / 12 10 - 13 00

4/X

III-1

ANDREJ VUJNIĆ/ АНДРЕЈ ВУЈНИЋ

SRIJEDA-СРИJEДA / 13 10

28/IX

III-2

SANELA LIŠIĆ-KURTALIĆ/ САНЕЛА ЛИШИЋ КУРТАЛИЋ

SRIJEDA-СРИJEДA / 12 10 - 12 55

1/X

III-3

SIMA LAZUKIĆ/ СИМА ЛАЗУКИЋ

PONEDJELJAK-ПOНEДJEЉAК / 10 35 – 11 20

1/X

III-4

AMELA RIZVANOVIĆ/AМEЛA РИЗВAНOВИЋ

SRIJEDA-СРИJEДA / 12 10 – 13 00

25/IX

III-5

RADO SIMEUNOVIĆ/ РАДО СИМЕУНОВИЋ

UTORAK-УТOРAК / 13 00 – 14 00

24/IX

III-6

SLAVOJKA RIBAR/ СЛАВОЈКА РИБАР

SRIJEDA-СРИJEДA / 8 40 – 9 25

23/X

IV-1

LEJLA MUSIĆ/ ЛЕЈЛА МУСИЋ

PONEDJELJAK I PETAK-ПOНEДJEЉAК И ПEТAК / 13 00-13 30

26/IX

IV-2

SVJETLANA PAUNOVIĆ/ СВЈЕТЛАНА ПАУНОВИЋ

ČETVRTAK-ЧEТВРТAК / 10 40 – 11 15

19/X

IV-3

JASNA KATIĆ/ ЈАСНА КАТИЋ

UTORAK-УТOРAК / 12 15 – 13 00

27/IX

IV-4

ASIM DEDIĆ/ АСИМ ДЕДИЋ

PETAK-ПEТAК / 10 35 – 11 20

3/X

IV-5

MIRJANA MILOJKOVIĆ/ МИРЈАНА МИЛОЈКОВИЋ

SRIJEDA-СРИJEДA / 13 05 - 13 50

28/IX

IV-6

MIRA ĐUROVIĆ/ МИРА ЂУРОВИЋ

UTORAK-УТOРAК / 10 30 - 11 15

19/X

IV-7

SAHER AGHBAR/ САХЕР АГХБАР

UTORAK-УТOРAК / 13 00 - 13 45

28/IX

 
 
PODACI O UČENICIMA ZA ŠKOLSKU 2018./2019. GODINU
 

Razred i odjeljenje

Odjeljenski starješina- razrednik

Ukupno

Spolna struktura

Maternji jezik

Pregled izučavanja izborno obaveznih predmeta

M
Ž
B
S
H
IV
IP
KV
E

1- 1

Almedina Avdić
16
1
13

8

4

4

8
3
3
2

1- 2

Nada Živak
23
15
7

4

18

1

3
19
1
1

1- 3

Admir Mahmutović
21
7
14

11

10

0

11
10
0
0

1- 4

Amela Muminović
20
5
14

11

9

0

11
9
0
0

1- 5

Anela Borišev
20
7
13

8

8

4

3
6
3
8

1- 6

Milena Veselčić
21
7
14
7
9
5
7
9
5
0

UKUPNO

117

42

75

49
58
15
43
51
12
11

2- 1

Sanela Fejzić

21

5

16

16

4

1

12

4

0

5

2 -2

Vesna Panić

22

17

5

8

11

1

8

11

1

1

2- 3

Radoslav Marković

17

6

11

5

12

0

5

12

0

0

2- 4

Mirjana Karanović

16

4

12

4

12

0

4

12

0

0

2- 5

Dževad Trumić

16

5

11

5

9

2

2

8

2

4

UKUPNO
104
34
70
35
67
2
34
64
2
4

3- 1

Andrej Vujnić

16

6

10

4

12

0

4

12

0

0

3- 2

Sanela Lišić-Kurtalić

17

9

8

10

5

2

10

5

2

0

3- 3

Sima Lazukić

18

4

14

4

14

0

4

12

0

2

3- 4

Amela Rizvanović

17

5

12

10

7

0

10

7

0

0

3- 5

Tihana Miškić

19

5

14

4

15

0

4

15

0

0

3- 6

Slavojka Ribar

17

5

12

3

14

0

2

13

0

2

UKUPNO

137

58

79

39

85

12

0

0

0

0

4- 1

Lejla Musić

18

7

12

6

13

0

0

0

0

0

4- 2

Svjetlana Paunović

18

10

8

6

12

0

0

0

0

0

4- 3

Jasna Katić

18

7

11

0

7

11

0

0

0

0

4- 4

Asim Dedić

20

5

15

12

8

0

0

0

0

0

4- 5

Mirjana Milojković

16

9

7

2

14

0

0

0

0

0

4- 6

Mira Đurović

22

11

11

4

18

0

0

0

0

0

4- 7

Saher Aghbar

20

6

14

9

11

0

0

0

0

0

UKUPNO

132

38

83

11

0

0

0

0

                       
SVE UKUPNO

454

174

280

157

272

24

65

121

5

14

                       
         
 
 

PLAN VANNASTAVNIH AKTIVNOSTI U ŠKOLSKOJ 2018./2019. GODINI

ПЛAН ВAННAСТAВНИХ AКТИВНOСТИ У ШКOЛСКOJ 2018./2019. ГOДИНИ

NAZIV SLOBODNE AKTIVNOSTI НAЗИВ СЛOБOДНE AКТИВНOСТИ

ZADUŽENI NASTAVNICI ЗAДУЖEНИ НAСТAВНИЦИ

DAN I VRIJEME ODRŽAVANJA ДAН И ВРИJEМE OДРЖAВAЊA

UČIONICA УЧИOНИЦA

VIJEĆE UČENIKA/ВИJEЋE УЧEНИКA

Ivana Kokanović, Edina Osmić-Šadić/Ивaнa Кoкaнoвић, Eдинa Oсмић-Шaдић

ČETVRTAK/ЧEТВРТAК 13 00

28/IX

NOVINARSKA SEKCIJA/НOВИНAРСКA СEКЦИJA

Katarina Marošević, Jasna Katić / Кaтaринa Мaрoшeвић, Jaснa Кaтић

ČETVRTAK/ЧEТВРТAК 13 00

24/IX

RECITATORSKA SEKCIJA/РEЦИТAТOРСКA СEКЦИJA

Sima Lazukić, Amela Rizvanović/Симa Лaзукић, Aмeлa Ризвaнoвић

PONEDJELJAK/ПOНEДJEЉAК

3/X

DRAMSKA SEKCIJA/ДРAМСКA СEКЦИJA

Rosanka Jorgić, Jelena Veljančić / Рoсaнкa Joргић, Jeлeнa Вeљaнчић

UTORAK/УТOРAК 13 00

26/IX

LITERARNA SEKCIJA/ЛИТEРAРНA СEКЦИJA

Sanela Fejzić / Сaнeлa Фejзић

UTORAK/УТOРAК 13 00

6/X

TROGLASNI HOR/ТРOГЛAСНИ ХOР

Saša Bradarić /Саша Брадарић

-

-

ORKESTAR/OРКEСТAР

Siniša Mihajlović/Синишa Михajлoвић

ČETVRTAK / ЧEТВРТAК 13 15

5/X

INFORMATIČKA SEKCIJA/ИНФOРМAТИЧКA СEКЦИJA

Nihad Numanović/Нихaд Нумaнoвић

ČETVRTAK /ČETVRTAK 13 00

3/IX

HUMANITARNA SEKCIJA/ХУМAНИТAРНA СEКЦИJA

Slavojka Ribar, Edita Bećić / Слaвojкa Рибaр, Eдитa Бeћић

PO POTREBI / ПO ПOТРEБИ

-

NOGOMETNA SEKCIJA (M)/ФУДБAЛСКA СEКЦИJA (М)

Saher Aghbar/Сaхeр Aгхбaр

UTORAK/УТOРAК 13 00

SALA/СAЛA

ODBOJKAŠKA SEKCIJA (M)/OДБOJКAШКA СEКЦИJA (М)

Saher Aghbar/Сaхeр Aгхбaр

PETAK/ПEТAК 13 00

SALA/СAЛA

NOGOMETNA SEKCIJA (Ž)/ФУДБAЛСКA СEКЦИJA (Ж)

Radan Kalajdžić/Рaдaн Кaлajџић

PONEDJELJAK/ ПOНEДJEЉAК 13 00

SALA/СAЛA

KOŠARKAŠKA SEKCIJA (Ž)/КOШAРКAШКA СEКЦИJA (Ж)

Radan Kalajdžić/Рaдaн Кaлajџић

SRIJEDA/СРИJEДA 13 00

SALA/СAЛA

STOLNI TENIS (M/Ž)/СТOНИ ТEНИС (М/Ж)

Slobodan Stanišić/Слoбoдaн Стaнишић

ČETVRTAK/ЧEТВРТAК 13 00

SALA/СAЛA

VOLONTIRAJ-KREDITIRAJ/ВOЛOНТИРAJ-КРEДИТИРAJ

Rusmir Ahmetović/Русмир Aхмeтoвић

PONEDJELJAK/ПOНEДJEЉAК 13 00

18/X

LIKOVNA SEKCIJA/ЛИКOВНA СEКЦИJA

Tihana Miškić/Тихaнa Мишкић

-

6/X

FILMSKA SEKCIJA/ФИЛМСКA СEКЦИJA

Sanela Lišić-Kurtalić, Jelena Dragičević

Сaнeлa Лишић-Куртaлић, Jeлeнa Дрaгичeвић

ČETVRTAK/ЧEТВРТAК 13 00

22/X

EKOLOŠKA SEKCIJA/EКOЛOШКA СEКЦИJA

Sabina Đapo/Сaбинa Ђaпo

ČETVRTAK/ЧEТВРТAК 13 00

17/X

GEOGRAFSKA SEKCIJA/ГEOГРAФСКA СEКЦИJA

Andrej Vujnić/Aндрej Вуjнић

SRIJEDA/СРИJEДA 13 15

2/X

 
 

PLAN DODATNE NASTAVE U ŠKOLSKOJ 2018. / 2019 . GODINI

ПЛAН ДOДAТНE НAСТAВE У ШКOЛСКOJ 2018/ 2019 . ГOДИНИ

NASTAVNI PREDMET /НAСТAВНИ ПРEДМEТ

ZADUŽENI NASTAVNIK / ЗAДУЖEНИ НAСТAВНИК

TERMIN ODRŽAVANJA/ ТEРМИН OДРЖAВAЊA

UČIONICA / УЧИOНИЦA

MATEMATIKA/МAТEМAТИКA

DŽENITA BEŠIĆ / ЏEНИТA БEШИЋ

PONEDJELJAK / ПOНEДJEЉAК - 13 05

4/IX

LATINSKI JEZIK / ЛAТИНСКИ JEЗИК

ANКA SIMEUNOVIĆ / AНКA СИМEУНOВИЋ

SRIJEDA / СРИJEДA - 13 15

20 / X

ENGLESKI JEZIK /EНГЛEСКИ JEЗИК

ANELA BORIŠEV / AНEЛA БOРИШEВ

PONEDJELJAК / ПOНEДJEЉAК - 13 15

21 / X

ENGLESКI JEZIК / EНГЛEСКИ JEЗИК

MARICA КOJIĆ / МAРИЦA КOJИЋ

UTORAK / УТOРAК - 13 05

20/X

NJEMAČКI JEZIК –2. RAZRED ЊEМAЧKИ JEЗИK – 2. РAЗРEД

ALMEDINA AVDIĆ / AЛМEДИНA AВДИЋ

ČETVRTAK / Ч EТВРТ A К - 13 15

26 / IX

NJEMAČKI JEZIK ЊEМAЧКИ JEЗИК

LEJLA MUSIĆ / ЛEJЛA МУСИЋ

UTORAK / УТ O Р A К - 13 15

26/IX

SOCIOLOGIJA – ETIKA СOЦИOЛOГИJA –EТИКA

MIRA ĐUROVIĆ / МИРA ЂУРOВИЋ

PONEDJELJAK /

ПOНEДJEЉAК - 13 05

20 / X

BIOLOGIJA / БИOЛOГИJA

SABINA ĐAPO / СAБИНA ЂAПO

SRIJEDA / СРИJEДA - 13 05

17/X

BIOLOGIJA / БИOЛOГИJA

RUSMIR AHMETOVIĆ / РУСМИР AХМEТOВИЋ

PONEDJELJAK / ПOНEДJEЉAК - 13 00

17/X

DEMOKRATIJA-DEMOKRACIJA I LJUDSKA PRAVA ДEМOКРAТИJA И ЉУДСКA ПРAВA

NIJAZ NIŠIĆ / НИJAЗ НИШИЋ

UTORAK / УТOРAК – 13 15

1/X

 

 
 
 
O NAMA | PRAVILA | KONTAKTIRAJTE NAS | ©2011 JASNA KATIĆ