JU GIMNAZIJA "VASO PELAGIĆ" BRČKO DISTRIKT BIH

POVIJEST/HISTORIJA | SLIKE ŠKOLE | N.P.P. |PIŠITE NAM |
RADNI KALENDAR | O UPISU | O EKSKURZIJI | O PROFESORIMA |
SLIKE | GDJE SE NALAZIMO | LINKOVI |
RADNI DAN | DEMOKRATIJA TAKMIČENJE | OLIMPIJADA
predstave “Šesto čulo“| Takmičenje | Rad debatnog kluba| СТАЗАМА РАЗЛИКА ДО СЛИЧНОСТИ| UČENIK GENERACIJE 2010/2011.| DEBATA |„My Homeland – Your Homeland“|

MATURANTI

 
 
PITANJA ZA MATURU IZ PREDMETA za 2020/21.
OPŠTI DRUŠTVENO JEZIČKI RAČUNARSKI-INFORMATIČKI
     
PSIHOLOGIJA
SOCIOLOGIJA
LIKOVNA KULTURA
     
     
 
Мала помоћ око матурскаг
 
 
 
PRIMJER RADA

Podešavanja u maturskom radu

  • Početna i poslednja stranica sa inetrneta
  • Podešavanja papira na A4, margine lijeva 2,5cm; desna,gornja i donja 2 cm
  • Broj stranice ne smije biti na prvoj strani. Druga strana je sadržaj (broj stranice 2).
  • Tekst Times New Roman 12, Naslov (Hedaing1) Times New Roman 16, Podnaslov (Hedaing2) Times New Roman 14, Podnaslov (Hedaing3)  Times New Roman 13.
  • Tekst mora biti sa poravnanje od ivice do ivice (justify), rastojanja između pasusa 6pt prije i 6 pt posle.
  • Svaka slika ili grafik treba da imaju svoj naziv sa brojem slike (References—Insert Caption)
  • U tekstu postaviti fusnotu ili objašnjenje za pojedine skraćenice ili prevode.
  • Nabrajanja u radu moraju biti jednoobrazna.
 

TEME ZA MATURALNI/MATURSKI RAD ZA ŠKOLSKU 2020./2021. GODINU

 

SRPSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Mentor: Jorgić Rosanka

 

R/B

Prezime i ime učenika

Tema maturalnog rada

Odjel/Odjeljenje

1.

Terzić Ivana

Dijalektizmi u Kočićevoj prozi

IV 1

BOSANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Mentor: Fejzić Sanela

 

R/B

Prezime i ime učenika

Tema maturalnog rada

Odjel/Odjeljenje

1.

Fazlić Amina

Historija bosanskog jezika : faza bosansko – humskog srednjovjekovlja

IV 1

2.

Džafić Dženana

Distinktivna obilježja fonema u bosanskom jeziku

IV 1

3.

Glušac Farah

Medejina lica

IV 1

4.

Hodžić Belmina

Mitski svijet Ilijade

IV 1

5.

Ibrišimović Ajla

Jezik i simbolika stećaka

IV 1

MATEMATIKA

Mentor: Veselić Milena

 

R/B

Prezime i ime učenika

Tema maturalnog rada

Odjel/Odjeljenje

1.

Spasojević Stefan

Kvadratne jednačine i nejednačine

IV 2

2.

Marić Arijana

Trigonometrijski oblik kompleksnog broja

IV 3

3.

Osmanović Eldar

Distribucija prostih brojeva u polarnom koordinatnom sistemu

IV 3

4.

Nikolić Kristina

Binarni obrazac (formula) – Njutnova binomna formula

IV 4

5.

Radojević Milica

Eksponencijalne jednačine I nejednačine

IV 4

6.

Drljo Adin

Obrtna tijela

IV 5

7.

Gajić Mihaela

Primjena izvoda na ispitivanje funkcija sa jednom nepoznatom

IV 5

8.

Leka Anastasija

Analitička geometrija u ravni (prava i kružnica)

IV 5

FIZIKA

Mentor: Dušica Bijelić

 

R/B

Prezime i ime učenika

Tema maturalnog rada

Odjel/Odjeljenje

1.

Čardaklija Hamza

Kvantna priroda elektromagnetnog zračenja

IV 2

2.

Ostojić Luka

Teorija Relativnosti

IV 2

KEMIJA / HEMIJA

Mentor: Mirjana Karanović

 

R/B

Prezime i ime učenika

Tema maturalnog rada

Odjel/Odjeljenje

1.

Dedić Mediha

Prenos genetičkog materijala

IV 3

2.

Kostić Đojo

Hemijske osobine zemljišta

IV 4

3.

Stevanović Borislav

Radioaktivnost

IV 4

4.

Malić Biljana

Proteini

IV 4

5.

Nožinić valentina

Skrob

IV 5

6.

Maksimović Helena

Nafta

IV 5

7.

Mujkić Omar

Polimeri

IV 5

8.

Ristić Teodora

Alkaloidi

IV 5

9.

Toskić Alma

Imunološki lijekovi

IV 5

BIOLOGIJA

Mentor: Admir Mahmutović

 

R/B

Prezime i ime učenika

Tema maturalnog rada

Odjel/Odjeljenje

1.

Stanišić Jovana

Nefritis

IV 3

2.

Cvjetković Nevena

Dijabetes

IV 4

3.

Musić Emir

Sisari

IV 4

4.

Ribić Emina

Anemije

IV 4

5.

Teodorović Helena

Upala Mišića

IV 4

6.

Duvnjak Ana

Medonosna pčela

IV 5

7.

Lukić Gabrijel

Srčane bolesti

IV 5

8.

Mihajlović Kristina

Zmije otrovnice

IV 5

9.

Pekarić Muhamed

Evolucija čovjeka

IV 5

10.

Petrović Jovana

Centralni nervni sistem

IV 5

11.

Rakita Željana

Alkoholizam

IV 5

MODELI I BAZE PODATAKA

Mentor:Jasna Katić

 

R/B

Prezime i ime učenika

Tema maturalnog rada

Odjel/Odjeljenje

1.

Fazlović Tarik

Baza podataka : Ambulanta

IV 2

2.

Radenković Marija

Baza podataka : Veterinarska stanica

IV 2

PROGRAMIRANJE

Mentor:Jasna Katić

 

R/B

Prezime i ime učenika

Tema maturalnog rada

Odjel/Odjeljenje

1.

Ahmetović Selmir

Igra : Memorija

IV 2

2.

Blekić Matej

Visual Basic

IV 2

3.

Bogičević Bojana

Neuroinženjering

IV 2

4.

Božić Zorana

Kviz opšteg znanja

IV 2

5.

Osmanbašić Ajdin

Igra sa dva igrača

IV 2

6.

Pištalović Koviljka

Kriptografija

IV 2

7.

Spasojević Nenad

Mašinsko učenje

IV 2

PRIMJENA RAČUNARA

Mentor:Marina Krkeljaš

 

R/B

Prezime i ime učenika

Tema maturalnog rada

Odjel/Odjeljenje

1.

Torlaković Adrijan

Izrada web sajta

IV 2

MULTIMEDIJALNI DIZAJN

Mentor: Numanović Nihad

 

R/B

Prezime i ime učenika

Tema maturalnog rada

Odjel/Odjeljenje

1.

Hajdarević Benamin

Zvuk kao multimedijalni element

IV 2

2.

Kalajdžić Aleksandar

Primjena video editing software-a Schortcut

IV 2

3.

Karić Edis

Softverski alati za multimedijalni projekat

IV 2

4.

Lozić Eldar

Izrada video zapisa za multimediju

IV 2

5.

Lujić Vukašin

Digitalna obrada zvuka

IV 2

6.

Zonić Andrej

Slike kao multimedijalni element

IV 2

GEOGRAFIJA

Mentor: Marković Radoslav

 

R/B

Prezime i ime učenika

Tema maturalnog rada

Odjel/Odjeljenje

1.

Đokić Ljubica

Otkriće i naseljavanje Australije

IV 3

2.

Kalajdžija Emir

Prirodne katastrofe

IV 3

3.

Kesić katarina

Zemlja kao nebesko tijelo

IV 3

4.

liu Xiaonan

Narodna Republika Kina

IV 3

5.

Nikolić Ana

Južna Azija (Indija)

IV 3

6.

Ostojić Miloš

Demografske prilike Danske i Norveške

IV 3

7.

Petrović Dejan

Stare američke civilizacije

IV 3

8.

Rašić Tanja

Nebeska tijela Sunčevog sistema

IV 3

9.

Stokanović Miloš

Naseljavanje Sjeverne Amerike

IV 3

10.

Šehić Viktorija

Geografski raspored svjetskih čuda starog vijeka

IV 3

PSIHOLOGIJA

Mentor: Kokanović Ivana

 

R/B

Prezime i ime učenika

Tema maturalnog rada

Odjel/Odjeljenje

1.

Deliomerović Amela

Individualne intelektualne razlike

IV 1

2.

Fazlić Azra

Psihofizički razvoj djeteta uzrasta od 2. do 5. godine

IV 1

3.

Imamović Edina

Opsesivno - kompulzivni poremećaj

IV 1

4.

Jovičić Sandra

Fobije

IV 1

5.

Krajšumović Sofija

Motivacija u sportu

IV 1

6.

Ahmetašević Adna

Fenomen odgoja

IV 1

7.

Blagojević Dajana

Poligraf

IV 3

8.

Petrić Marija

Psihoze

IV 3

9.

Pobrić  Dejna

Poremećaj ličnosti

IV 3

10.

Popadić Borjana

Hipnoterapija

IV 3

11.

Pudić Tijana

Uticaj stresa i traume na ljudsko tijelo

IV 3

12.

Šarenac Ivana

Sportska psihologija

IV 3

13.

Andžić Branka

Bihevijorizam

IV 3

14.

Bajić Jovana

Trizomija 21

IV 4

15.

Berbić Medina

Motivacija u funkciji upravljanja ljudskim resursima

IV 4

16.

Krsmanović Teodora

Umjetnost kao psihoterapija

IV 4

17.

Mitrović Milica

Percepcija sopstvenog izgleda

IV 4

18.

Simić Aleksandar

Psiholingvistika

IV 4

19.

Todorović Teodora

Ispoljavanje emocija

IV 4

20.

Vasić Marija

Specifične teškoće u učenju

IV 4

21.

Antić Aleksandra

Autizam kod djece

IV 5

22.

Mendeš Antonija

Kriminalistička psihologija

IV 5

23.

Marković Marija

Optičke iluzije

IV 5

ISTORIJA / POVIJEST / HISTORIJA

Mentor: Trumić Dževad

 

R/B

Prezime i ime učenika

Tema maturalnog rada

Odjel/Odjeljenje

1.

Blažević Iva

Sarajevski atentat – proces suđenja Mladoj Bosni

IV 1

2.

Ješić Siniša

Srbija u Prvom svjetskom ratu

IV 1

3.

Musić Haris

Početak civilizacije - Mezopotamija

IV 1

4.

Mustafić Arben

Grčki Polis - Sparta

IV 1

5.

Žunić Mahir

Afrički front u Drugom svjetskom ratu

IV 1

SOCIOLOGIJA

Mentor: Mira Đurović

 

R/B

Prezime i ime učenika

Tema maturalnog rada

Odjel/Odjeljenje

1.

Gušo Melina

Pravo na život i manipulacija genima

IV 1

2.

Kadić Belma

Izazovi sa kojima se suočava porodica u 21. vijeku

IV 1

3.

Ramić Sajra

Magija i mitologija

IV 1

LIKOVNA KULTURA

Mentor: Miškić Tihana

 

R/B

Prezime i ime učenika

Tema maturalnog rada

Odjel/Odjeljenje

1.

Tanasić Anastasija

Genius loci u arhitekturi

IV 1

 
 
 
 
O NAMA | PRAVILA | KONTAKTIRAJTE NAS | ©2011 JASNA KATIĆ