JU GIMNAZIJA "VASO PELAGIĆ" BRČKO DISTRIKT BIH

POVIJEST/HISTORIJA | SLIKE ŠKOLE | N.P.P. |PIŠITE NAM |
RADNI KALENDAR | O UPISU | O EKSKURZIJI | O PROFESORIMA |
SLIKE | GDJE SE NALAZIMO | LINKOVI |
RADNI DAN | DEMOKRATIJA TAKMIČENJE | OLIMPIJADA
predstave “Šesto čulo“| Takmičenje | Rad debatnog kluba| СТАЗАМА РАЗЛИКА ДО СЛИЧНОСТИ| UČENIK GENERACIJE 2010/2011.| DEBATA |„My Homeland – Your Homeland“|

MATURANTI

 
Pročitaj o mogućnostima studiranja u Beču i Evropi
 
  pitanja za maturu iz biologija
  pitanja za maturu iz psihologije
  dodatak iz psihologije izborna
PITANJE IZ INFORMATIKE
   
   
  Мала помоћ око матурскаг
 
 
 
PRIMJER RADA

Podešavanja u maturskom radu

  • Početna i poslednja stranica sa inetrneta
  • Podešavanja papira na A4, margine lijeva 2,5cm; desna,gornja i donja 2 cm
  • Broj stranice ne smije biti na prvoj strani. Druga strana je sadržaj (broj stranice 2).
  • Tekst Times New Roman 12, Naslov (Hedaing1) Times New Roman 16, Podnaslov (Hedaing2) Times New Roman 14, Podnaslov (Hedaing3)  Times New Roman 13.
  • Tekst mora biti sa poravnanje od ivice do ivice (justify), rastojanja između pasusa 6pt prije i 6 pt posle.
  • Svaka slika ili grafik treba da imaju svoj naziv sa brojem slike (References—Insert Caption)
  • U tekstu postaviti fusnotu ili objašnjenje za pojedine skraćenice ili prevode.
  • Nabrajanja u radu moraju biti jednoobrazna.
 
Mentori
ZA ŠKOLSKU 2014/2015. GODINU
 

 

SRPSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
r/b Ime i prezime Tema maturskog/maturalnog rada Mentor
1 Dajana Nikolić “Utopljene duše” – Vladislav Petković Dis Rosanka Jorgić
2 Slađana Ristić Život i rad Ćirila i Metodija Rosanka Jorgić
3 Stanislava Ilić Sistem glagolskih oblika u srpskom jeziku Rosanka Jorgić
4 Sanja Blagojević Promjenljive vrste riječi u srpskom jeziku Rosanka Jorgić
5 Dušica Kljajić Poezija Sergeja Jesenjina Rosanka Jorgić
6 Darija Cvjetinović "Tvrđava" Meše Selimovića Rosanka Jorgić
HRVATSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
r/b Ime i prezime Tema maturskog/maturalnog rada Mentor
1 Delfa Anđić Ivan Aralica: “Duše robova” Katarina Adamčević
2 Katarina Geljić Naturalizam u romanu "Gospođa Sabina" Eugena Kumičića Katarina Adamčević
3 Franciska Garić Ivo Vojnović: “Ekvinocij” Katarina Adamčević
4 Nikolina Lamešić Bosančica Katarina Adamčević
5 Marina Jurić Vjenceslav Novak: “Posljednji Stipančići” – propast jedne patricijske obitelji Katarina Adamčević
6 Anja Đurić Ivo Andrić: “Na Drini ćuprija” Katarina Adamčević
7 Lucija Marić Glagoljica Katarina Adamčević
ENGLESKI JEZIK
r/b Ime i prezime Tema maturskog/maturalnog rada Mentor
1 Olja Jovanović Symbols of American Standard and Culture Vesna Panić
2 Lejla Mašić Elizabeth I Vesna Panić
3 Azra Softić Victorian Era and Culture (Viktorijansko doba i kultura) Vesna Panić
4 Nera Kešinović Thomas Jefferson – Life and Work (Thomas Jefferson – život i djelo) Vesna Panić
5 Jovana Simić Virginia Woolf: “Mrs.Dalloway” – Major Themes, Motifs and Symbols (Virdžinija Vulf: “Gospođa Delovej” – glavne teme, motivi i simboli) Vesna Panić
6 Nemanja Perić Influence of Modern Technology on Learning English (Uticaj moderne tehnologije na učenje engleskog jezika) Vesna Panić
7 Saira Čandić Female characters in Shakespeare’s tragedies  Othello, Hamlet and Macbeth (Ženski likovi u Šekspirovim tragedijama Otelo, Hamlet i Magbet)  Vesna Panić
8 Žarko Zimonjić AMERICAN CIVIL WAR – AMERIČKI GRAĐANSKI RAT Vesna Panić
9 Vladan Đukić Eletronic Sports (Elektronski sportovi) Vesna Panić
10 Milica Šljivić Winston Churchill (Vinston Čerčil) Vesna Panić
11 Sara Čelik Political system in the United Kingdom (Politički sistem u Ujedinjenom Kraljevstvu) Vesna Panić
12 Marija Đurein Agatha Christie – Master of Detective Story (Agata Kristi – majstor detektivske priče) Vesna Panić
13 Milana Božić Gothic Architecture in England (Gotička arhitektura u Engleskoj) Vesna Panić
14 Anisa Hadžajlić Fascinating “Harry Potter” Sequels (Fascinantni nastavci “Harija Potera”) Vesna Panić
MATEMATIKA
r/b Ime i prezime Tema maturskog/maturalnog rada Mentor
1 Ensar Smajlović Logaritamska i eksponencijalna funkcija Milena Veselić
2 Lejla Imamović Analitička geometrija u ravni (prava i kružnica) Milena Veselić
3 Jovana Spasenović Osnovni elementi teorije vjerovatnoće Milena Veselić
4 Amel Emkić Elementarne funkcije Milena Veselić
5 Meliha Šerifović Izvodi višeg reda Milena Veselić
6 Alma Fazlović Kvadratura ravnih površi (Primjena određenog integrala) Milena Veselić
7 Jelena Pejičić Leonard Ojler (Leonard Euler) – život i djelo Milena Veselić
8 Helena Bajić Algebarske strukture Milena Veselić
9 Emina Terzić Zarubljena piramida (površina i zapremina) Milena Veselić
10 Dragan Stević Jednačine višeg stepena koje se svode na kvadratne Milena Veselić
11 Tijana Ninković Kvadratne nejednačine Milena Veselić
12 Nermina Pezerović Elementi matematičke logike Milena Veselić
13 Jakša Rosuljaš Vektori Milena Veselić
14 Jelena Janković Trigonometrijske jednačine Milena Veselić
15 Tatjana Babić Ravan u prostoru Milena Veselić
16 Sara Stanišić Linearne diferencijalne jednačine prvog reda Milena Veselić
FIZIKA
r/b Ime i prezime Tema maturskog/maturalnog rada Mentor
1 Josip Nikolić Hidrodinamički procesi u sustavu za snabdijevanje gorivom motore sa unutarnjim sagorijevanjem Rado simeunović
2 Nikola Spasojević Entropija Rado Simeunović
3 Damir Bajramović Tesline struje Rado Simeunović
4 Živana Marković Kretanje u ravni Rado Simeunović
5 Rosana Gavrić Generatori naizmjenične struje Rado Simeunović
6 Dušan Radovanović Kretanje projektila u polju zemljine teže Rado Simeunović
7 Jovana Ropčević Oscilovanje žice Rado Simeunović
INFORMATIKA
r/b Ime i prezime Tema maturskog/maturalnog rada Mentor
1 Nikola Stankić Programski jezici Jasna Katić
2 Milorad Marković Primjena vjerovatnoće kroz Visual Basic Jasna Katić
3 Eldin Glinac Razvoj softvera Jasna Katić
4 Omar Ćehajić Macromedia Dreamweaver Jasna Katić
5 Haris Bećić PRAVCI DALJEG RAZVOJA HARDVERA Jasna Katić
6 Amna Čočić Savremena zaštita računara Jasna Katić
7 Amel Burić Komponente i karakteristike HDD Jasna Katić
8 Albina Hasanović Primjena multimedije na računaru Jasna Katić
9 Mirza Mulić Internet servisi i zaštita Jasna Katić
10 Nikolina Tučić Automatsko upravljanje mašinama Jasna Katić
11 Hamza Halilović WEB DIZAJN Jasna Katić
12 Edvin Hajdarević Palm računari Jasna Katić
13 Maja Peranović Podjela računara i povezivanje Jasna Katić
14 Almir Arnautović Sličnosti i razlike između operativnih sistema Jasna Katić
15 Mirza Bjelak Procesor – CPU Jasna Katić
16 Amar Zejnilović Kako izabrati dobar štampač Jasna Katić
17 Denis Dizdarević Generator nesumičnih brojeva u Visual Basic-u Jasna Katić
HEMIJA - KEMIJA
r/b Ime i prezime Tema maturskog/maturalnog rada Mentor
1 Milica Jevtić Heterociklična jedinjenja Asim Dedić
2 Jelena Nikolić Glukoza Asim Dedić
3 Edna Jašarević Aminokiseline Asim Dedić
4 Haris Bećirović Proteini Asim Dedić
5 Andrea Mitrović Nafta Asim Dedić
6 Adnan Tufekčić Amini Asim Dedić
7 Ivana Maksimović Klasifikacija elemenata  i njihova obilnost Asim Dedić
BIOLOGIJA
r/b Ime i prezime Tema maturskog/maturalnog rada Mentor
1 Eldin Preljević Struktura srca i krvnih sudova Sabina Đapo
2 Lorena Lovrić Leukemija Sabina Đapo
3 Enida Murselović Mutacije Sabina Đapo
4 Lamija Duraković Uticaj hormona na metabolizam organizma Sabina Đapo
5 Vinka Lukić Infekcija virusom gripa Sabina Đapo
6 Jovan Nikolić Bolesti, njega i zaštita respiratornog sistema Sabina Đapo
7 Dženita Kurtović Vitamini Sabina Đapo
8 Stefan Karać Tuberkuloza pluća Sabina Đapo
9 Nikolina Purić Tabakizam Sabina Đapo
10 Slavka Ivanović DNK kao nasljedna molekula Sabina Đapo
11 Marina Dešić Mirisno i ljekovito bilje Sabina Đapo
12 Jasmin Jaško Mutap Meningitis Sabina Đapo
13 Bojana Simikić Mišićna distrofija Sabina Đapo
14 Denina Abadžić Građa i funkcija jetre Sabina Đapo
15 Adin Hadžajlić Bolesti srčanog mišića Sabina Đapo
16 Ivana Dragičević Krv i krvna tjelašca Sabina Đapo
17 Bojana Marković Krvne grupe Sabina Đapo
18 Teodora Stanišić Diabetes mellitus tip1 Sabina Đapo
19 Jovana Tomić Kosti lobanje Sabina Đapo
20 Jelena Nišić Matične ćelije Sabina Đapo
21 Siniša Petrović Fitohormoni Sabina Đapo
22 Ajdina Suljević Neuroni kao provodnici Sabina Đapo
23 Jelena Jovanović Evolucija čoveka Sabina Đapo
24 Jovana Lukić Ćelija i ćelijske organele Sabina Đapo
25 Tatjana Simić Virusi kao acelularni oblici života Sabina Đapo
26 Zora Mitrović Liječenje ljekovitim biljkama Sabina Đapo
27 Tatjana Nikić Hereditarne bolesti Sabina Đapo
28 Slavica Ostojić Građa i funkcija bubrega Sabina Đapo
29 Dragana Peranović Građa i funkcija oka Sabina Đapo
30 Sanja Savić Krvni pritisak Sabina Đapo
31 Amila Mešić Značaj ljekovitog bilja Sabina Đapo
32 Dejana Gajić Bolesti usne šupljine Sabina Đapo
33 Elma Čardaklija Bolesti oka Sabina Đapo
34 Nermina Omerčević Funkcije mozga Sabina Đapo
35 Almina Muranjković Dijabetička prehrana Sabina Đapo
36 Maida Ibrahimović Masnoća u krvi Sabina Đapo
37 Aleksandra Maratović Čulo vida Sabina Đapo
HISTORIJA - POVIJEST - ISTORIJA
r/b Ime i prezime Tema maturskog/maturalnog rada Mentor
1 Aleksandra Zarić Aneksija Bosne i Hercegovine Zdravko Popržen
2 Amar Lišić Napad na Perl Harbur i ulazak SAD u II svjetski rat Zdravko Popržen
3 Bojana Blagojević Helenistička kultura Zdravko Popržen
4 Andrijana Stjepanović Egipatska religija Zdravko Popržen
5 Maja Keserović Grčko – persijski ratovi Zdravko Popržen
6 Nikola Tanasić Krstaški ratovi Zdravko Popržen
7 Nenad Petrović Krfska deklaracija Zdravko Popržen
8 Azur Mujkanović Napoleonov pohod na Rusiju 1812. godine Zdravko Popržen
9 Niko Đurić Petar II Petrović Njegoš (1830-1851) Zdravko Popržen
10 Tatjana Miličić Kapitulacija Njemačke 1945. godine Zdravko Popržen
11 Slobodan Đokić Mlada Italija Zdravko Popržen
12 Ivana Đurić Jevreji Zdravko Popržen
13 Vujadin Janković Srbija (od Berlinskog kongresa do Balkanskih ratova) Zdravko Popržen
14 Ervina Ćerimagić Sumerci Zdravko Popržen
15 Hamza Livadić Mladoturska revolucija Zdravko Popržen
16 Dragana Ivanović Srbija u prvoj polovini XIX vijeka Zdravko Popržen
PSIHOLOGIJA
r/b Ime i prezime Tema maturskog/maturalnog rada Mentor
1 Eldin Lević Osnove neurologije Ivana Kokanović
2 Dajana Stupar Posttraumatski stresni poremećaj Ivana Kokanović
3 Asmir Zukić Organski psihički poremećaji Ivana Kokanović
4 Jelena Stankić Funkcionalna organizacija mozga i psihička djelatnost Ivana Kokanović
5 Andrijana Antić Lovenova bioenergetska psihoterapija Ivana Kokanović
6 Branka Dobrijević Psiholingvistika Ivana Kokanović
7 Merjema Ramić Psihologija pregovaranja Ivana Kokanović
8 Anis Ljuca Genetski poremećaji Ivana Kokanović
9 Samira Ramić Psihologija bulimične osobe Ivana Kokanović
10 Ena Gluhaković Psihokineza Ivana Kokanović
11 Marina Božanović Altruizam i empatija Ivana Kokanović
12 Ayla Korajac Zloupotreba psihologije Ivana Kokanović
13 Asja Čandić “Ludilo” kroz historiju Ivana Kokanović
14 Jovana Janković Crtež kao psihoterapeutsko sredstvo Ivana Kokanović
15 Tanja Kojić Psihologija publike Ivana Kokanović
16 Selma Ramić Sličnosti i razlike agorafobije i klaustrofobije Ivana Kokanović
17 Milica Stanišić Prevazilaženje depresije Ivana Kokanović
18 Šejla Romanić Utjecaj hormona na psihički život čovjeka Ivana Kokanović
19 Selma MUratović Psihologija laži Ivana Kokanović
20 Ana Rosić Teorije u kriminologiji Ivana Kokanović
21 Milica Popić Neverbalna komunikacija Ivana Kokanović
22 Đurđina Stevanović Odlike psihopatske ličnosti Ivana Kokanović
23 Dajana Stojanović Bipolarni poremećaj Ivana Kokanović
24 Aleksandar Grgić Vještačka inteligencija Ivana Kokanović
25 Amina Jahić Psihološki profil kriminogene ličnosti Ivana Kokanović
26 Nedim Mujagić Psihologija islamskog čovjeka Ivana Kokanović
27 Teodora Marjanović Socijalni stavovi Ivana Kokanović
28 Đurđina Đurđić Socijalni pokreti Ivana Kokanović
29 Jasna Stefanović Edipov kompleks Ivana Kokanović
30 Melisa Omerhodžić Mucanje Ivana Kokanović
31 Milica Tešić Psihologija masovnog ponašanja ljudi Ivana Kokanović
32 Almina Čaušević Razvoj emocija kod djece Ivana Kokanović
33 Sanja Abadžić Uticaj malih grupa na pojedinca Ivana Kokanović
34 Tamara Rašić Problemi anksiozne ličnosti Ivana Kokanović
35 Selma Čitaković Granični poremećaj ličnosti Ivana Kokanović
36 Julija Jovanović Kleptomanija kod djece Ivana Kokanović
37 Željka Tadić Život i djelo Alfreda Adlera Ivana Kokanović
38 Bojana Lukić Problemi nadarene djece Ivana Kokanović
SPORTSKA KULTURA
r/b Ime i prezime Tema maturskog/maturalnog rada Mentor
1 Alma Mustafić Historijski razvoj gimnastike Radan Kalajdžić
2 Haris Gigović Uloga napadača u svremenom fudbalu Radan Kalajdžić
3 Hajrudin Karić Sve vrste šuteva u fudbalu Radan Kalajdžić
4 Meris Agić Uloga plejmejkera u savremenoj košarci Radan Kalajdžić
5 Pašaga Baraković Tehničke karakteristike pivotnema u rukometu Radan Kalajdžić
6 Ivan Ageljić Gimnastika – vježbe na spravama Radan Kalajdžić
7 Dario Marčetić Nastanak i razvoj rukometa Radan Kalajdžić
8 Miloš Janković Tehničke karakteristike primača u odbojci Radan Kalajdžić
9 Amar Imamović Nastanak i razvoj fudbala Radan Kalajdžić
10 Ilija Vukadinović Tehnike samodbrane – odbrane od noža – JIU JITSU Radan Kalajdžić
11 Branislav Đokić Vježbe za razvoj eksplozivne snage kod košarkaša Radan Kalajdžić
12 Sonja Bošković Sistemi igre u odbojci Radan Kalajdžić
13 Marko Kokoruš Osnovna košarkaška tehnika Radan Kalajdžić
14 Dušan Arsenić Razvoj brzinskih sposobnosti kod fudbalera Radan Kalajdžić
15 Aleksandar Ilić Nastanak i razvoj odbojke na našim prostorima Radan Kalajdžić
16 Zoran Tanasić Odbojka – analiza tehnike smeča Radan Kalajdžić
17 Milenko Bojić Sistemi igre u fudbalu Radan Kalajdžić
18 Sandra Čoralić Uloga dizača u savremenoj odbojci  Radan Kalajdžić
19 Nenad Tomić Osnovni elementi i tehnike odbojkaške igre Radan Kalajdžić
20 Emir Rešidović Finte i driblinzi u fudbalu Radan Kalajdžić
21 Edin Ibrahimović Analiza skoka u dalj - tehnika uvinuće Radan Kalajdžić
 
 
 
O NAMA | PRAVILA | KONTAKTIRAJTE NAS | ©2011 JASNA KATIĆ