JU GIMNAZIJA "VASO PELAGIĆ" BRČKO DISTRIKT BIH

POVIJEST/HISTORIJA | SLIKE ŠKOLE | N.P.P. |PIŠITE NAM |
RADNI KALENDAR | O UPISU | O EKSKURZIJI | O PROFESORIMA |
SLIKE | GDJE SE NALAZIMO | LINKOVI |
RADNI DAN | DEMOKRATIJA TAKMIČENJE | OLIMPIJADA
predstave “Šesto čulo“| Takmičenje | Rad debatnog kluba| СТАЗАМА РАЗЛИКА ДО СЛИЧНОСТИ| UČENIK GENERACIJE 2010/2011.| DEBATA |„My Homeland – Your Homeland“|

MATURANTI

 
Pročitaj o mogućnostima studiranja u Beču i Evropi
 
PITANJA ZA USMENI DIO MATURSKOG ISPITA
MATEMATIKA
 
   
MATURSKO/MATURALNO VEČE
   
 
     
               
       
               
       
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
   
  Мала помоћ око матурскаг
 
 
 
PRIMJER RADA

Podešavanja u maturskom radu

  • Početna i poslednja stranica sa inetrneta
  • Podešavanja papira na A4, margine lijeva 2,5cm; desna,gornja i donja 2 cm
  • Broj stranice ne smije biti na prvoj strani. Druga strana je sadržaj (broj stranice 2).
  • Tekst Times New Roman 12, Naslov (Hedaing1) Times New Roman 16, Podnaslov (Hedaing2) Times New Roman 14, Podnaslov (Hedaing3)  Times New Roman 13.
  • Tekst mora biti sa poravnanje od ivice do ivice (justify), rastojanja između pasusa 6pt prije i 6 pt posle.
  • Svaka slika ili grafik treba da imaju svoj naziv sa brojem slike (References—Insert Caption)
  • U tekstu postaviti fusnotu ili objašnjenje za pojedine skraćenice ili prevode.
  • Nabrajanja u radu moraju biti jednoobrazna.
 
Mentori
ZA ŠKOLSKU 2015/2016. GODINU
 

 

BOSANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST - Sanela Lišić-Kurtalić
r/b Ime i prezime Tema maturskog/maturalnog rada
1

Aljić Merjema

Virdžinija Vulf: „Gospođa Delovej“

2

Mulahalilović Amela

Historija bosanskog književnog jezika
-treća faza razvoja bosanskog književnog jezika

3

Hasanović Maida

Historija bosanskog književnog jezika-prva faza razvoja bosanskog književnog jezika

4

Omerhodžić Alma

Historija bosanskog književnog jezika – druga faza razvoja bosanskog književnog jezika

5

Forić Armina

Historija bosanskog književnog jezika - periodizacija

6

Zahirović Adelisa

Gistav Flober “Madam Bovari”

7

Šabanović Adelisa

Dževad Karahasan – Istočni diwan

8

Hukić Emina

Crista Wolf - Medeja

9

Begović Amina

Semuel Beket: “Čekanje Godoa” – teatar apsurda

HRVATSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST - Katarina Adamčević
r/b Ime i prezime Tema maturskog/maturalnog rada
1

Ageljić Ana

Tin Ujević: Pjesme

2

Biserović Aida

Thomas Mann: „Smrt u Veneciji“

3

Brkić Katarina

Sergej Jesenjin: Pjesme

4

Gluhaković Tea

Dinko Šimunović: Pripovijetke

5

Maskaljević Lucija

Orhan Pamuk:“Istanbul: grad, sjećanja“

6

Milić Blaženka

Pablo Neruda: Pjesme

7

Maglica Ivana

August Šenoa: Pripovijetke

8

Mendeš Lucija

Pavao Pavličić : „Koraljna vrata“

9

Lamešić Delfina

Honore de Balzac: „Otac Goriot“

ENGLESKI JEZIK - Anela Borišev
r/b Ime i prezime Tema maturskog/maturalnog rada
1

Delić Zijad

Sociology of Science and Technology

2

Mičić Žaklina

The Concept of Management

3

Hadžizuhrić Melisa

XV and XVI Century
Italian Architecture

4

Malić Dejana

Motivation entangled with inspiration leading to success

5

Ćebić Ana

Psychopathy, Psychoses and Neuroses

6

Fazlović Denis

Da Vinci’s Work

7

Gašić Boris

Human Progress Can Kill the Man

8

Maksimović Ivana

The Development of Program Languages

9

Hukičević Mahir

Anglo – Saxon English

10

Novaković Snježana

Mass Media

11

Krajinović Antonela

Cardiovascular System

12

Margetić Tanja

IT (Information Technology) Culture

13

Stanišić Danijela

Sequence of tenses

14

Androšević Martina

Of Mice and Men – Book Analysis

15

Husejnagić Almedina

The Development of Middle English

NJEMAČKI JEZIK - Tanja Pavlović
r/b Ime i prezime Tema maturskog/maturalnog rada
1

Simikić Miladin

Netaholiker – Abhängigkeit von der Internetnutzung

2

Stanišić Aleksandra

Satzarten

3

Zimonjić Andrijana

Schönheitsideale durch Geschichte (Ljepota kroz istoriju)

4

Bilić Maria

Mediennutzung bei den Jugendlichen in Bosnien und Herzegowina

5

Nikić Marija

Feste in Deutschland

6

Mihajlović Sanja

Thomas Mann: Das Leben und das Werk

7

Miškić Dragan

“Unterschied zwischen AG und GmbH”

8

Terzić Amina

Sehenswertes in Deutschland

     
MATEMATIKA - Nikolić Slavojka
r/b Ime i prezime Tema maturskog/maturalnog rada
1

H.Mehmedagić Irfan

Neodređeni integral. Metode rješavanja

2

Ilić Jelena

Vrijednost broja    i načini njegovog izračunavanja kroz istoriju

3

Nikolić Nikolina

“Neka ne ulazi ko ne zna geometriju” - Platon

4

Fazlović Azra

Rene Dekart i njegovo djelo, uticaj na zasnivanje Analitičke geometrije

5

Hasikić Asima

Vietove veze sa primjenom

6

Kašterović Petra

“Broj e”

7

Garić Jelena

Fibonačijev niz

8

Marković Ivana

Određeni integral i primjena

9

Mujanović Nedim

Binomni obrazac

10

Pezerović Nermin

Aritmetički niz: osobine i primjena

11

Sejdulahović Selma

Geometrijski niz: osobine i primjena

INFORMATIKA - Jasna Katić
r/b Ime i prezime Tema maturskog/maturalnog rada
1

Fazlić Adnan

Online marketing

2

Hodžić Emir

Web design - HTML

3

Mulahalilović Tarik

3D nacrt JU Gimnazija „Vaso Pelagić“ Brčko

4

Drapić Azra

Visual Basic

5

Babić Dalibor

Kalkulator

6

Gavrić Arsenije

PHP – prijava korisnika u bazu

7

Livadić Aldin

Topologija

8

Karahasanović  Lejla

Elektronsko poslovanje

9

Beganović Melika

Operativni sistemi u “pametnim telefonima” (smart phone)

10

Huskić Elma

MS Word 2016

11

Radić Marija

MS PowerPoint

12

Stanić Jelena

MS FrontPage

13

Blažević Mijo

MS OFFICE STANDARDNI PAKET 2010

14

Dimić Damir

Robotika

15

Halilović Nermin

Najnoviji napadi na računare i zaštita

16

Jakšić Zoran

Razvoj Windows OS

HEMIJA - KEMIJA - Mirjana Karanović
r/b Ime i prezime Tema maturskog/maturalnog rada
1

Kuburović Nataša

Bioelementi

2

Purić Marija

Biosinteza proteina

3

Smoljić Dajana

Trodimenzionalna struktura proteina

4

Stevanović Tijana

Vodonična veza

5

Bajić Marija

Hemoglobin

6

Knebl Boris

Molarni odnosi

7

Piperac Ivona

Kovalentna veza organskog molekula

8

Damjanović Nikolina

Metabolizam ugljenih hidrata

9

Jovičić Katarina

Osobine i jedinjenja Va grupe

10

Nišić Dženana

Med

11

Gušo Armela

Izomerije organskog molekula

12

Livadić Samra

Psihofarmaci

13

Popić Ivana

Opijum alkaloidi

14

Mirković Milan

Kinetika hemijske reakcije

15

Pavlović Ilijana

Ulje kanabisa

16

Voloder Nina

Stereoizomerija

17

Živković Dragan

Ugljenik

18

Bijedić Kenan

Hidroliza soli

19

Čačković Elvadina

Proteohormoni

20

Ribić Amina

Enzimi jetre

BIOLOGIJA - Sabina Đapo
r/b Ime i prezime Tema maturskog/maturalnog rada
1

Živković Tamara

Virusne infekcije

2

Zahirović Armela

Probavni sistem

3

Ibrišimović Amela

Mitoza i mejoza

4

Nikolić Jovana

Bolesti srca u krvnih sudova

5

Omerhodžić Adisa

Fiziologija zuba

6

Čandić Lejla

Alergijske reakcije

7

Savić (N) Milica

Endokrini sistem i humoralna regulacija

8

Kahrimanović Muhamed

Fiziološke karakteristike mišića

9

Mrkaljević Elma

Fiziologija organa za izlučivanje

10

Hrnjić Amina

BK I JC (JOHN CUNNINGHAM) VIRUSI

11

Bajunović Tamara

Inducirane pluripotentne matične stanice

12

Jukić Nadina

Skelet čovjeka

13

Andjić Josip

Ishranom do zdravlja

HISTORIJA - POVIJEST - ISTORIJA - Zdravko Popržen
r/b Ime i prezime Tema maturskog/maturalnog rada
1

Memišević Azra

Petar I Aleksejevič – Veliki (1689-1725.)

2

Panić Nebojša

Winston Churchil-politička karijera, filozofija i djela

3

Jugo Maja

Raspad Srpskog carstva i prodor Turaka na Balkan

4

Šljivić Nikolina

Eugen Savojski  (1663-1736.)

5

Ikanović Tarik

Bitka na Galipolju i nastanak moderne Turske države

6

Kojić Dragana

Raška

7

Nikić Marijana

Socijalističke ideje – Svetozar Marković

8

Ušanović Belma

Reforme Selima III

9

Ilić Vesna

Drevne civilizacije Južne Amerike

10

Milovac Nikolina

Duklja

11

Šuvira Željana

DUHOVNO-RITERSKI REDOVI

12

Bijelović Jovo

Krimski rat (1853-1856.)

13

Božić Ružica

Nefertiti

14

Lukanović Željka

Život i djelo Vase Pelagić

15

Mihajlović Nataša

Dušanov zakonik

16

Pudić Jovana

Francuska revolucija 1789-1794.

GEOGRAFIJA - Marković Radoslav
r/b Ime i prezime Tema maturskog/maturalnog rada
1

Stevanović Ognjen

Ruska federacija

2

Stjepanović Aleksandar

Stanovništvo Balkanskog poluostrva

3

Magazin Goran

Savremene političko-geografske promjene u svijetu

4

Jašarević Hamza

Podzemne vode

5

Markanović Mićo

Uticaj unutrašnjih sila na stvaranje reljefa

6

Nišić Jasmin

Opšte karakteristike stanovništva Afrike

7

Pejkić Nataša

Zagrijavanje zemlje i vazduha

8

Savić  (D) Milica

Postanak i razvoj kosmosa

9

Đapo Ajdin

Posljedice zemljinih kretanja

10

Nišić Zijad

Turističke regije Azije

11

Smajić Benjamin

Čovjek i voda

12

Šibonjić Izet

Istočne zemlje

13

Avdić Đulzada

Zemlja kao nebesko tijelo

14

Bratanović Ivana

Otkriće i naseljavanje Australije

15

Hamzabegović Madžid

Evropski mediteran

16

Hasanbašić Haris

SAD – Geografske karakteristike

17

Lević Senad

Vulkanizam

18

Marjanović Mladen

Stanovništvo Južne Amerike

19

Mujkić Vahid

Klimatske prilike afričkog kontinenta

20

Zarić Nataša

Evolucija zemljine kore u paleozoiku

21

Ćehajić Erna

Sunčev sistem

22

Zlatić Nermina

Turistički potencijali Majorke

PSIHOLOGIJA - Ivana Kokanović
r/b Ime i prezime Tema maturskog/maturalnog rada
1

Babajić Lejla

Disleksija

2

Bašić Dženana

Umijeće poslovnog intervjua

3

Ivašćanin Srđana

Psihomotorni razvoj djeteta od 24. do 36. mjeseca života

4

Petrović Maja

Život sa šizofrenom osobom

5

Starčević Slavena

Razvoj jezika kod djece

6

Ristanić Aleksandar

Izazovi u liječenju narkomanije

7

Stoiljković Ana

Tumačenje neverbalne gestikulacije

8

Janković Gordana

Život sa neurozama

9

Novaković Anđela

Terapija heroinske adikcije

10

Pejkić Dejana

Pojam medijacije

11

Borojević Vanja

Terapija alkoholizma

12

Mišković Sonja

Konverzivna neuroza

13

Stjepanović Milenka

Struktura čovjekove ličnosti

14

Vuković Slađana

Značaj emocionalne inteligencije

15

Berbić Anela

Poremećaji sna

16

Bešić Lejla

Determinante kriminogenog ponašanja

17

Nikolić Cvija

Škola Marije Montesari

18

Lacić Paulina

Dječija laž

19

Lukić Milka

Iluzije o ljubavi

20

Todić Nebojša

Etnopsihologija Jovana Cvijića

21

Todorović Ružica

Lateralizacija moždanih hemisfera

22

Bašić Damir

Psihološka priprema pacijenta

23

Bebić Ružica

Psihološka problematika adolescenata

24

Ibrić Dženita

Značaj afektivne vezanosti

25

Izić Haris

Prevazilaženje OKP-a

26

Preljević Emina

Eneureza

27

Tufekčić Sara

Socijalni razvoj djeteta

 
 
 
O NAMA | PRAVILA | KONTAKTIRAJTE NAS | ©2011 JASNA KATIĆ